Товч танилцуулга

"Хархорин" ХК нь анх 1956 онд Хархорин сум САА нэртэйгээр  Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд  байгуулагдаж газар тариалан, мал аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулж ирсэн ууган сангийн аж ахуйн нэг байсан түүхтэй. Хархорин сум САА нь 1992 оны 04-р сарын 17-нд Хархорин ХК, Шанх ХХК, Хаантамга ХХК, Ундрам ХХК нэртэйгээр 5 хэсэг болон өмчилөгдөж төрийн өмч давамгайлсан Хархорин Хувьцаат Компани нь 2007 он хүртэл газар тариалангийн салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. 2007 онд төрийн өмчөөс хувийн өмчид шилжиж Засгийн газраас баталсан " Чацаргана " хөтөлбөрийн хүрээнд, чацаргана үржүүлэх, тариалах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. “Хархорин” ХК нь эргэлтийн  4000 гаруй га газар  тариалангийн үйлдвэрлэлд зориулагдсан талбайтайгаас 3000 шахам га талбай нь усалгаатай. Хархорин ХК нь  2007-2011 онуудад тариалалт хийсэн  600 га талбай Чацарганы жимсч цэцэрлэг. ...

Азид 1т ордог

Чацаргана

Улаан буудай

Малын ногоон тэжээл

Химийн бордоогүй

Хүчин чадал

4000 га

Тариалангийн талбай

12000 кв

Усан цахилгаан станц

1250 м.куб

Үржүүлэг бойжуулагын аж ахуй

2 сая

Суулгац гарган авах хүчин чадалтай